Centrum pomocy

Certyfikaty, zaświadczenie, legitymacja

Po ukończeniu dowolnego z Kierunków Kariery możesz otrzymać następujące dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia:

 • Certyfikat
 • Legitymację
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Jak mogę otrzymać dokumenty? #

Po ukończeniu danego Kierunku Kariery:

 • kliknij w menu Certyfikaty w Twoim Panelu Kursanta
 • wybierz odpowiedni Kierunek Kariery
 • pojawi się strona z rodzajem certyfikatu do wyboru, wybierz odpowiedni dla siebie
 • po przejściu do strony zamówienia masz możliwość zamówienia legitymacji i zaświadczenia.

Certyfikat #

Do wyboru są trzy opcje certyfikatów:

 • Elektroniczny
 • Standard
 • Premium (płatny)

Legitymacja #

Legitymacja jest w formie plastikowej karty o wymiarach karty bankomatowej. Znajduje się na niej Imię, Nazwisko, nazwa ukończonego Kierunku Kariery, data zaliczenia, oraz informacje o zdobytych umiejętnościach.

Zaświadczenie #

Do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia niezbędne jest obejrzenie i zapoznanie się ze wszystkimi lekcjami wideo, tekstowymi, graficznymi, wykonanie wszystkich ćwiczeń, zadań, testów kontrolnych, testów końcowych.

Do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, potrzebne są dodatkowe dane:

 • PESEL
 • Miejsce urodzenia
 • Data urodzenia

Kursant ma do wyboru dwa rodzaje zaświadczeń:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • Ten rodzaj zaświadczenia wzorowany jest na zaświadczeniu MEN i zawiera te same informacje. Nie jest wymagana obecność na egzaminie stacjonarnym.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg MEN
  • Do otrzymania tego rodzaju zaświadczenia niezbędne jest zdanie egzaminu w formie pisemnej. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) §23 ust. 5 (Link do źródła).
Czy artykuł był pomocny?