Czas trwania każdego kursu jest różny.


Na stronie kursu podajemy czas trwania materiałów wideo. Czas realizacji kursu jest jednak indywidualny dla każdej osoby. My zalecamy zarezerwować 4 godziny czasu na każdą godzinę nagrań, robić sobie notatki i powtarzać zagadnienia.