Do uzyskania certyfikatu elektronicznego w PDF wymagane jest obejrzenie wszystkich lekcji wideo i oznaczenie ich w prawym górnym rogu jako „Ukończone” oraz zaliczenie testu na co najmniej 90%.


Zwróć szczególną uwagę na poprawność wpisywanych danych – imię i nazwisko wpisz zaczynając wielką literą, np. „Jan Nowak”.


Wzór certyfikatu: