Zawsze wysyłamy do naszych kursantów wartościowe wiadomości merytoryczne lub związane z szczególnie ważnymi wydarzeniami w A4®. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości - na samym dole dowolnej wiadomości znajdziesz link, po kliknięciu którego wypiszesz się z otrzymywania wiadomości :)