Centrum pomocy

Jak wygląda test?

Test jest w formie pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia testu potrzebujesz co najmniej 90% poprawnych odpowiedzi. Możesz do niego podchodzić wielokrotnie oraz nie ma limitu czasowego na zdanie testu. Po przesłaniu odpowiedzi od razu zobaczysz swój wynik. Podejścia do testów są możliwe raz na trzy godziny – jeśli nie uda Ci się zaliczyć za pierwszym razem, wróć do materiałów i spróbuj ponownie.

Pamiętaj – test online to forma bieżącej kontroli postępów w nauce, żeby zaliczyć kurs i zdobyć zaświadczenie MEN należy podejść do egzaminu w formie pisemnej, wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) §23 ust. 5 (Link do źródła).

Czy artykuł był pomocny?