Wyszukaj temat pomocy

Jak wygląda test?

Test jest w formie pytań jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia testu potrzebujesz co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Możesz do niego podchodzić wielokrotnie oraz nie ma limitu czasowego na zdanie testu. Po przesłaniu odpowiedzi od razu zobaczysz swój wynik.

Pamiętaj – test online to forma bieżącej kontroli postępów w nauce, żeby zaliczyć kurs i zdobyć zaświadczenie MEN należy podejść do egzaminu w formie pisemnej, wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czy artykuł był pomocny?