Wyszukaj temat pomocy

Zaświadczenia z kursów

Informacje

Do otrzymania zaświadczenia niezbędne jest zdanie egzaminu w formie pisemnej. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Egzamin można zabukować spośród dat zaproponowanych przez nas, nie później niż 72 godziny przed planowaną datą.

Rodzaje zaświadczeń do wyboru

Po ukończeniu dowolnego z kursów możesz otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia MEN w różnych formach:

 • Zaświadczenie wg MEN papierowe (wysyłane listem poleconym)
 • Standard (wydane na wysokiej jakości papierze, w formacie A5, wysyłane listem poleconym)
 • Premium (wydane na wysokiej jakości papierze, w formacie A4 i w eleganckiej ramce, wysyłane kurierem)

* wszystkie zaświadczenia zawierają dane wg rozporządzenia MEN

Cena

Podejście do egzaminu kosztuje 49zł, w cenie zawiera się wystawienie Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na papierze formalnym, w formacie A4:

Za zaświadczenia Standard, Premium, Legitymacja – pobierane są dodatkowe opłaty:

 • Standard (+39zł) – zawiera bezpłatną wysyłkę pocztą listem poleconym:

 • Premium (+59zł) – zawiera bezpłatną wysyłkę kurierem:

*jeśli w Twoim zamówieniu znajdzie się zaświadczenie premium oraz inne – całość wysyłamy kurierem.

Jakie dane są na zaświadczeniu?

Na zaświadczeniu zawsze znajdują się informacje wymagane do jego wystawienia i ustalone wg rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj.:

 • imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
 • numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
 • nazwę kursu;
 • wymiar godzin kształcenia na kursie;
 • nazwę i adres placówki kształcenia ustawicznego;
 • datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego.

Zmiana terminu egzaminu

Jeśli podejmiesz decyzję o nie przystępowaniu do egzaminu lub chcesz zmienić termin – daj nam proszę znać używając formularza poniżej, nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem egzaminu. Jednorazowe przełożenie egzaminu jest bezpłatne. Rezygnacja ze zwrotem kosztów jest możliwa jeśli dasz nam znać do 72 godzin przed datą planowanego egzaminu.

Rezygnacja egzaminu

Jeśli podejmiesz decyzję o nie przystępowaniu do egzaminu daj nam proszę znać używając formularza poniżej. Rezygnacja ze zwrotem kosztów jest możliwa jeśli dasz nam znać do 72 godzin przed datą planowanego egzaminu.

Czy artykuł był pomocny?